KOLÍN - KAMENY ZMIZELÝCH, STOLPERSTEINE
     https://cs.wikipedia.org/wiki/Stolpersteine: "Stolpersteine, česky též Kameny zmizelých, jsou původně projekt německého umělce Guntera Demniga na upomínku obětí holocaustu a obětí nacistického režimu. Německé Stolperstein je v tomto významu dost obtížné výstižně a přitom krátce přeložit: význam pojmu je „(dlažební) kameny, o které se zakopává / je možno zakopnout“, zde se však jedná o „kameny, o které se má zakopnout“. Většina jazyků přebírá německý výraz.
„Aby si někdo kamen mohl přečíst, musí se před obětí sklonit“
   Místo k zakopnutí, ale též k zamyšlení, je malá čtverhranná dlaždice z betonu s hranou vždy 10 centimetrů, zakončená mosaznou destičkou, nesoucí text „Zde žil/a…“ s několika dalšími údaji o oběti; kameny umělec většinou sám integruje do dlažby před posledním bydlištěm oběti. K obětem nacismu umělec počítá pronásledované skupiny jako jsou Židé, Sinti a Romové, političtí nepřátelé, homosexuálové, příslušníci odboje, Svědkové Jehovovi a další."
Kameny zmizelých jsou také symbolické náhrobní kameny, protože tyto lidi nebyli nikdy pohřbeny.