STARÝ ŽIDOVSKÝ HŘBITOV, KMOCHOVA ulice
SKUPINA 6 NÁHROBKŮ RABÍNŮ
Rabín Becalel ben Jehuda (zemřel roku 1599)
    Otec: nejznámější spisovatel „zlaté doby“ pražského židovského ghetta, rabín Jehuda Löw ben Becalel ( asi 1525 – 1609 ). Löw – lev, je symbol kmenu juda. Byl zvaný Vysoký rabi Löw nebo Maharal ( náš učitel rabi Löw ). 91 generace po králi Davidovi. Ve světě známý podle legendy jako stvořitel Golema ( kde je Golem se dočtěte na konci této stránky! ). Autor nejméně 15 spisů – 9 knih, 3 kázání a pamětní řeči ), z nich většina vyšla za jeho života, což nebylo tehdy vůbec běžné. Začal publikovat snad v sedmdesáti.
    Matka: Perl, dcera Šemuela ben Jakoba, zemřela r.1610.
  • Hrob rabína Becalela Charifa ( +1599 ),
  • syn pražského rabína Jehudy Lowa -
  • tvůrce   Golema.
  • zh7
  • zh8
  • bec1

    Becalel měl 5 sester, velmi vzdělané, učil je otec, - tehdy dívky nemohly chodit do vyšších židovských škol. Jedna z jeho sester, Fögele, byla výjimečně vzdělaná a měla za muže rabína Jichchaka Kohena z tiskařské rodiny Gersonidů, který působil v Praze jako dajan a předseda obce.
     Rodina v Praze bydlela v ul. Židovské, později Josefská, nyní Široká ulice.
    Předpokládalo se, že Becalel se stane nástupcem svého otce v Praze, ale zemřel předčasně. O jeho smrti existuje legenda, kterou jsem našel na http://uj.euweb.cz/index.php?page=/archiv/lowe.php a citují:
O převeliké zvědavostí lidské a synu pražského rabína Löwiho
    V dobách císaře alchymistů Rudolfa II. žil v Praze proslulý židovský zemský rabín Jehuda ben Löw. Věnoval se mnohým vědám exaktním jako byla matematika či astronomie, ale také v té době oblíbené astrologii a mnohými byl i považován za kouzelníka. Jeho příběh se stvořením hliněného golema je dobře znám. Měl syna, který prý dostal jméno po svém dědu Becalel. Jednoho dne potřeboval poslat rabín Löw do Uher důležitý list, který však nechtěl svěřit někomu nespolehlivému. A kde vzít lepší jistotu, že úkol bude splněn, než u členů vlastní rodiny? Proto pověřil tímto důležitým poselstvím Becalela. "Jeď," řekl mu, "a dopis přísně střež a v cíli jej neporušený odevzdej. Za žádnou cenu však do něj nesmíš nahlédnout!" Becalel vsedl na koně a vydal se na cestu. Když druhého dne večer dorazil do Kolína, kde měl ve zdejší početné komunitě řadu přátel, zůstal na pohodlný nocleh. Jenže s přáteli se dobře sedělo i pilo, a když se šel Becalel odebrat na lože, začalo mu vrtat hlavou, co tak důležitého otcův list obsahuje, že do něho nesmí nahlédnout. A zvědavost, snad i podpořená vínem, zapracovala. Mladík vzal dopis a otevřel ho. V tu chvíli jako blesk z čistého nebe zasáhla Becalela nečekaná smrt. Kolínští Židé se z úcty k jeho slavnému otci rozhodli dopravit jeho tělo do Prahy, aby tu mohlo spočinout na staroslavném hřbitově. Jaké bylo ale jejich překvapení, když zjistili, že koně nemohou se smutečním vozem pohnout. Nepomohlo ani, když byly zapraženy další páry silných valachů. Rozhodli se proto vypravit poselstvo do Prahy, aby se poradilo s učeným rabínem. Sotva prý muži vstoupili do Löwiho komnaty a řekli, odkud jsou, přerušil je velký Jehuda slovy: "Přicházíte mi hlásit smrt mého syna Becalela a jdete se ptát, co máte udělati s jeho mrtvolou, kterou nemůžete dopraviti do Prahy, Pochovejte klidně mého syna na svém hřbitově. Jest tam dosti zasloužilých mužů, kteří jsou hodní cti, aby můj syn odpočíval vedle nich." Jak pravil moudrý rabín, tak se také stalo. Becalel, syn Jehudy ben Löwa, od těch dob spočívá pod plochým náhrobkem uprostřed kolínského židovského hřbitova. Jeho hrob je nenápadný. O to však slavnější.“ Martin Drahovzal
A KDE JE TEĎ GOLEM?
    "...Golem se každou chvíli přimotal k nějaké šlamastyce. Jednou však vyvolal pořádné pozdvižení. Každý pátek večer při začátku šabatu, židovského dne odpočinku, rabín vyjmul Josefovi ( tak říkali Golemovi) šém, oživující formuli na pergamenu, aby golem svou obrovskou silou něco nevyvedl. Stalo se však, že rabi Löw zapomněl a golem začal ničit vše, co mu přišlo do cesty. Rabi již započal modlitbu, když zvenku slyšel hluk. Hned si uvědomil, co se stalo. Vyběhl ze synagogy a rychle Josefovi odejmul šém, jinak by určitě zničil celé Židovské Město. Poté se rabi vrátil do synagogy dokončit bohoslužbu.
Po této události se rozhodl, že se raději golema zbaví. Kdyby totiž zase někdy zapomněl, mohl by Josef být pohromou. Rabi Löw proto přivolal své dva pomocníky, kteří mu golema pomohli stvořit, společně odešli na půdu Staronové synagogy a rabín Josefovi odebral šém. Nato všichni jeden po druhém tělo golema opět sedmkrát obešli a to se změnilo v hlínu. Druhý den rabi vydal zákaz vstupu na půdu synagogy.
     Podle legendy ten zákaz platí dodnes. A při páteční večerní bohoslužbě se také čte ve Staronové synagoze jeden žalm dvakrát na paměť přerušené modlitby, když rabi Löw musel zastavit golemovo řádění."
    zdroj : Rabi Löw, vydalo Vzdělávací a kulturní centrum Židovského muzea v Praze, 2009